ช่างสัญ
ปัญจมณ ศิริปัญญา

สัญเชื่อว่าความจริงใจต่อลูกค้าและความซื่อสัตย์ทำให้เรามีวันนี้ค่ะ เรามีความสุขเมื่อเห็นลูกค้าสวยและพอใจ เราต้องพบกันครึ่งทาง ลูกค้าต้องการแบบไหน อย่างไร เราจะช่วยแนะนำให้เขาเห็นว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำเพราะทำแล้วไม่สวยเราก็ไม่อยากทำ ที่สำคัญสัญจะไม่หลอกขายของลูกค้าเด็ดขาด เราต้องจริงใจต่องานและซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราค่ะ ก่อนลงมือทำงานทุกครั้งเราจะคุยกันถึงความต้องการและความมั่นใจของลูกค้า เราพบกันคนละครึ่งทางงานจึงออกมาสวยถูกใจทั้งลูกค้าและตัวช่างเอง