ช่างน้อง
เมฐิภาดา จำปี

คำว่า ”ช่าง” คือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล โดยมีพรแสวงและพรสวรรค์อยู่ในตัว ทุกครั้งที่ได้พูดคุย แนะนำ หรือครีเอทให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่อาชีพ หรือหน้าที่ แต่มันคือความตั้งใจและความรักในสิ่งที่ทำทุกครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่เงินทอง แต่คือความสุขและความพึงพอใจจากลูกค้าที่ส่งมาถึง “ช่าง” เสมอ