ช่างณิ
ปภัสนันท์ อริยชัยอนันต์

ศิลปะการสร้างสรรค์งานผมมีองค์ประกอบจากการออกแบบทรงผมเพื่อให้เหมาะกับรูปหน้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผมเพื่อให้เหมาะกับ Lifestyle และการแต่งแต้มสีสันบนเส้นผมเพื่อเพิ่มมิติและความพลิ้วไหวของเส้นผมเหล่านี้เพื่อเสริมบุคลิกให้ลูกค้าก้าวออกจากร้านด้วยความมั่นใจและกลับมาใช้บริการในครั้งต่อๆ ไป แล้วบอกต่อคนรอบข้างนั่นคือความสำเร็จและความภูมิใจของช่าง