Massage Services

บริการนวดโดย Therapist ผู้ชำนาญ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลักมาใช้ประกอบการนวดเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง จากกลิ่นหอมอ่อนๆ ของวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผสานการนวดตามแบบฉบับการนวดแผนไทยและแบบอายุรเวท โดยมีให้เลือกผ่อนคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ศรีษะ คอ บ่า ไหล่ มือและฝ่าเท้า

Prices

Neck & Shoulder / 30 minutes

คอ บ่า ไหล่ / 30 นาที

300

Neck & Shoulder / 60 minutes

คอ บ่า ไหล่ / 60 นาที

500

Head / 30 minutes

หัว / 30 นาที

300

Head / 60 minutes

หัว / 60 นาที

500

Legs & Foot / 30 minutes

ขาและฝ่าเท้า / 30 นาที

300

Legs & Foot / 60 minutes

ขาและฝ่าเท้า / 60 นาที

500

Body Aroma Massage Oil / 60 minutes

นวดตัวอโรมา / 60 นาที

1,500