จุดเด่น Olaplex 😍
✅ผสานพันธะไดซัลไฟล์ภายในเส้นผม (ซ่อมแซม)
✅ช่วยปรับโครงสร้างเส้นผม (ป้องกัน)
✅คืนความแข็งแรงและความสมบูรณ์ทั้งก่อน-หลังทำเคมี (ทำเคมีซ้ำซ้อนได้)